Pakiety gier

FUN I
Tu podaj tekst alternatywny
Pakiet Fun I zawiera gry, które bawią i uczą w sposób naturalny i przyjazny dzieciom. Może być wykorzystywany do przeprowadzania zajęć dydaktycznych, ćwiczeń gimnastycznych lub logopedycznych, nauki języka obcego lub po prostu do świetnej zabawy.

Pełna informacja...

FUN IITu podaj tekst alternatywny
Pakiet FUN II to rozszerzenie pakietu FUN I o nowe gry i zabawy przeznaczone dla dla żłobków, przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych, sal zabaw i innych miejsc pobytu dzieci. Pakiet Fun II zawiera gry, które bawią i uczą w sposób naturalny i przyjazny dzieciom.

Pełna informacja...

REW I
Tu podaj tekst alternatywny
To pakiet gier rehabilitacyjnych. Ze względów terapeutycznych, gry zawarte w tym pakiecie mają bardziej wyraziste kolory, jednolite i jasne tła oraz zmniejszoną liczbę obiektów poruszających się na planszy. Ponadto wszystkie elementy aktywne są większe, a dynamika gier spowolniona.

Pełna informacja...

Magia RuchuTu podaj tekst alternatywny
Seria gier z pakietu Magia Ruchu koryguje, stymuluje zaburzone percepcje, usprawnia motorycznie, wprowadza somatognozję i orientację w przestrzeni. Daje szansę na regulację emocji i uczy sposobów ich wyrażania. Gry zostały opracowane przez mgr Agnieszką Gierek-Kęsik i mgr Irminą Buczek.

Pełna informacja...

English
Tu podaj tekst alternatywny
Pakiet English to gry do nauki języka angielskiego przeznaczone przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dostępne są 2 zestawy English I oraz English II. Każdy zestaw zawiera inny zestaw słówek, zgodny z wymaganiami obowiązującej podstawy programowej.

Pełna informacja...

Pirackie Przygody Stasia i Zuzi
pirackie
Pakiet „Piracka Bajka Stasia i Zuzi” jest połączeniem świetnej zabawy i nauki, a jednocześnie daje nauczycielom gotowy scenariusz zajęć na całą godzinę lekcyjną. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma do wyboru poziom trudności gry, który może dostosować do uczniów swojej klasy lub grupy przedszkolnej.

Więcej informacji...

Przedszkole
Tu podaj tekst alternatywny
Pakiet nakierowany jest na realizację czterech obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego: fizycznego, społecznego, emocjonalnego i poznawczego. W skład pakietu wchodzi 16. interaktywnych gier, ćwiczeń i sytuacji edukacyjnych wraz z  obudową metodyczną.

Pełna informacja...

EDU (szkoła podstawowa)Tu podaj tekst alternatywny
Pakiet EDU to gry edukacyjne dla klas 3-8 sp opracowane w oparciu o metodę Funtronic, która łączy naukę i zabawę oraz zawiera elementy grywalizacji. Pakiet obejmuje quizy z matematyki, przyrody, języka polskiego, historii, muzyki, plastyki, fizyki, chemii, biologii, geografii oraz języka angielskiego.

Pełna informacja...

Funkodowanie I (przedszkole)
Tu podaj tekst alternatywny
Gry o tematyce matematyczno-przyrodniczo-logiczno-muzycznej rozwijają koordynację wzrokowo-ruchowo-przestrzenną i myślenie komputacyjne. Zawierają elementy kodowania-dekodowania, a także sterowania obiektem. Pakiet umożliwia naukę programowania bez użycia komputera.

Pełna informacja...

Funkodowanie II (klasy 1-3 sp)Tu podaj tekst alternatywny
Gry o tematyce matematyczno-przyrodniczo-logiczno-muzycznej rozwijają koordynację wzrokowo-ruchowo-przestrzenną i myślenie komputacyjne. Zawierają elementy kodowania-dekodowania, a także sterowania obiektem. Pakiet umożliwia naukę programowania bez użycia komputera.

Pełna informacja...

Funkodowanie III (klasy 4-8 sp)
Tu podaj tekst alternatywny
Gry o tematyce matematyczno-przyrodniczo-logiczno-muzycznej rozwijają koordynację wzrokowo-ruchowo-przestrzenną i myślenie komputacyjne. Zawierają elementy kodowania-dekodowania, a także sterowania obiektem. Pakiet umożliwia naukę programowania bez użycia komputera.

Pełna informacja...

Karta RowerowaTu podaj tekst alternatywny
To pakiet gier przygotowujący młodych cyklistów do egzaminu na kartę rowerową. Zawiera pytania z dziedziny ruchu drogowego zgodnie z aktualnie obowiązującą podstawą programową. Grając w nasze gry możesz być pewien, że przygotujemy Cię właściwie do egzaminu na kartę rowerową.

Pełna informacja...

Funkcje Wykonawcze
Tu podaj tekst alternatywny
Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych to alternatywa dla tradycyjnych metod terapii i wspierania rozwoju dziecka. Program opracowany został w oparciu o koncepcję pracy z dzieckiem, która koncentruje się na zasobach a nie na deficytach dziecka. 
 

Pełna informacja...

Wczesne CzytanieTu podaj tekst alternatywny
Pakiet przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat), które zaczynają przygodę z czytaniem. Polecany jest również dla dzieci, które przejawiają trudności w nauce czytania z powodu dysleksji. Program zawiera 32 gry/ćwiczenia wprowadzające w świat liter, sylab i wyrazów.

Pełna informacja...

Senior FitTu podaj tekst alternatywny
Pakiet dedykowany jest Seniorom, którzy chcą pozostać jak najdłużej aktywnymi fizycznie, psychicznie i społecznie. Gry mogą być wyświetlane na podłodze w wersji Magicznego Dywanu lub na stole w zależności od preferencji osób starszych oraz ich sprawności ruchowej.

Pełna informacja...