Dla kogo przeznaczone są szkolenia?

Certyfikowane szkolenia z zasobów Magicznego Dywanu przeznaczone są dla osób prowadzących zajęcia z placówek takich jak:

    • przedszkola i szkoły (gry i zabawy, nauka, współpraca),

    • punkty i placówki rewalidacyjne dla dzieci, młodzieży i osób starszych,

    • ośrodki zabaw dla dzieci (sale zabaw, świetlice, domy kultury)
ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz